Identiteitsgebonden zorg

maart 22nd, 2013 § 0 comments § permalink

Gisteren verscheen dit stuk in De Katwijksche Post.

In Nielsgierig observeert Niels Appelo zijn dorp Katwijk, de rest van Nederland en de wereld. Hij verwondert en verbaast zich, is nieuwsgierig naar van alles en nog wat en vraagt zich af.

Deze week? Identiteitsgebonden jeugdzorg.

Waarom? Ja, waarom?

En? Vragen, vragen, vragen.

De overheid zal de jeugdzorgtaken gaan decentraliseren. Waar eerst de rijksoverheid verantwoordelijk was, worden de gemeenten dat in 2015. Over twee moeten de gemeenten de jeugdzorgtaken kunnen uitvoeren. De visie op de jeugdzorg van de regio Holland Rijnland, waar de raad zich vorige week over boog, dient als basis om de plannen voor de decentralisatie verder uit te werken. ChristenUnie, SGP, CDA en PvdA dienden een motie in.

Die aangenomen motie gaat over ‘identiteitsgebonden zorg’. Dat betekent dat mensen op basis van hun levensovertuiging of cultuur hun zorgverlener kiezen. Met de christelijke historie van Katwijk in het achterhoofd: redelijk. Maar nu, levend in het moderne Katwijk: lastig.

Het is geen vroeger meer. Christelijke zorg voor ouderen is voorstelbaar, aan de orde van de dag en daardoor wellicht nodig. Maar de bevolking in Katwijk nu is meer divers, jongeren groeien op met geïntegreerde vriendjes en vriendinnetjes en zijn maatschappijkritischer dan in het oude Katwijk. Er gaat nog altijd een groep naar de kerk, maar ook de Katwijkse samenleving verandert en heeft in zekere zin ook de culturele achtergrond van de jongeren getransformeerd tot een minder gesloten houding dan tientallen jaren geleden.

We leren nog steeds hoe om te gaan met andere geloven, culturen en levensovertuigingen. We moeten er samen het beste van maken. Door vooraf te stellen dat bepaalde identiteiten recht hebben op een eigen soort zorg, wordt afbreuk gedaan aan dat sociale gevoel. Nog steeds is dit goed te verdedigen door te stellen dat er helemaal geen gedeelde Katwijkse identiteit is, maar dat er meerdere groepsidentiteiten in Katwijk bestaan.

Maar wat is een identiteit? Hebben alle mensen een eigen identiteit, of gaan ze mee met de groep? Wanneer verwerf je als identiteit een uitzonderingspositie? In de wet staat dat er redelijkerwijs rekening kan worden gehouden met het gevoel van identiteit bij het aanbieden van zorg. Juist. Wanneer is het dan redelijk? Is er een quotum waar aan moet worden voldoen om een identiteit redelijkerwijs mee te nemen in het samenstellen van het zorgaanbod? Wie bepaalt dat? Gaat het hier alleen om de christelijke identiteit? Komt er ook islamitische jeugdzorg? En hindoeïstische? En boeddhistische? En wat nu als een atheïst niet door een christen geholpen wil worden?

Met dit soort maatregelen wordt een wig tussen mensen gedreven. Er worden voorkeursposities gecreëerd. Misschien wel gediscrimineerd. Gelukkig kan dat worden opgevangen met het ijzersterke argument van de redelijkheid.

Bestaan identiteiten wel? Mensen zijn veranderlijk. Christenen worden moslims, moslims stappen van het geloof af, ongelovigen bekeren zich tot het hindoeïsme. Continu zijn we op zoek naar onszelf en elkaar. Klinkt zweverig, maar dat valt mee wanneer we beseffen dat de Katwijkse samenleving gedeelde waarden heeft. Wel met allemaal onze eigen voorkeuren.

In een Katwijkse, of misschien zelfs Rijnlandse, jeugdzorginstelling vinden we elkaar. Goede verzorgers kunnen zich schikken naar hun patiënt of cliënt. Ze zijn geïnteresseerd en gedragen zich respectvol. Met een wijde blik staan zij niet in een hokje, maar juist in beginsel open voor iedereen. Als ze anderen maar kunnen helpen en beter kunnen maken.

Affirmatie

maart 15th, 2013 § 1 comment § permalink

Gisteren in De Katwijksche Post verschenen.

In Nielsgierig observeert Niels Appelo zijn dorp Katwijk, de rest van Nederland en de wereld. Hij verwondert en verbaast zich, is nieuwsgierig naar van alles en nog wat en vraagt zich af.

Deze week? Extreem positieve affirmatie.

Waarom? Omdat het niet alleen maar kommer en kwel is in Katwijk.

En? Realistisch de mondhoeken omhoog!

Eens per niet vastgestelde periode is het helemaal niet erg de boel even de boel te laten. Het gedoe, de toestanden en de gekte van alledag is er morgen weer. Nu is het tijd om u en de uwen in de komende drie alinea’s op te peppen. Noem het maar naïef. En dat is het ook, zal later blijken.

Affirmatie is een duur woord uit de psychologie. Het betekent zoiets als ‘uzelf voor de gek houden’. Als u maar lang genoeg denkt dat u de gelukkigste persoon op aarde bent, dat de zon schijnt, de kindjes lief buiten spelen, het stof in de kamer zichzelf wel opruimt, werk slechts een illusie is, geld aan een struik in de tuin groeit en dat aardappels koken het leukste is om te doen, gaat u daar vanzelf in geloven. Dat maakt uw leven een stuk aangenamer. Als we die niet aflatende stroom positieve gedachten met zijn allen volhouden, zou Katwijk er heel anders uit zien. Een perfect dorp aan de mooiste zee en de prachtigste rivier van het voortreffelijkste land op deze eersteklas monde.

Serieuze zaken nemen we nog steeds ernstig op, maar we denken allemaal hard, met onze ogen dichtgeperst, aan oplossingen. We hoeven elkaar niet de loef af te steken. Winnen en verliezen bestaan niet meer. Het draait om nuttige resultaten. Dat betekent namelijk zo weinig mogelijk frictie en dissonantie en daar zijn we allemaal bij gebaat. Iedereen is besmet met het positieveaffirmatievirus en treedt elkaar tegemoet met een glimlach en uitgestoken hand. Zie dan wat er gebeurt met de Westerbaan, de cultuurpodia, of de bibliotheek.

Het optimisme zegeviert en het egoïsme sneuvelt. Hondenpoep op kinderspeelplaatsen? Welnee! De hondeigenaren weten zelf ook wel dat ze dat moeten opruimen. Zij affirmeren namelijk ook een schone straat. De zuipende en overlast veroorzakende jongeren? Ben je gek!? Die weten zelf ook wel dat ze geen bushokjes of elkaar de vernieling in moeten helpen. Zij affirmeren namelijk ook een gezellig samenzijn en gezondheid. Parkeerboete van een GOA achter de ruitenwisser? Doe even normaal! Iedereen die zijn auto parkeert weet dat hij daarvoor op sommige plekken voor moet betalen. Autobestuurders affirmeren namelijk ook dat sommige regels nu eenmaal bestaan. GOA’s affirmeren empathische handhaving. Et voilà!

Oké, terug naar de realiteit. Daar waar het tussen het lachen door een stuk ingewikkelder en interessanter is. Daar waar tussen het lachen door mensen bewegen uit egoïsme en winstbejag. Daar waar tussen het lachen door niet iedereen het klakkeloos met elkaar eens is en daar waar tussen het lachen door verschillen in opvattingen over de toekomst van Katwijk bestaan. Daar waar tussen het lachen door belangen verstrengelen of juist lijnrecht tegenover elkaar staan. Daar waar tussen het lachen door men heftig discussieert over welke oplossing de beste is voor een probleem. Daar waar tussen het lachen door anderen deze processen uitleggen en controleren. Daar waar tussen het lachen door natte en droge oren gewassen worden.

De moderne bieb

maart 8th, 2013 § 0 comments § permalink

Gisteren in De Katwijksche Post verschenen.

In Nielsgierig observeert Niels Appelo zijn dorp Katwijk, de rest van Nederland en de wereld. Hij verwondert en verbaast zich, is nieuwsgierig naar van alles en nog wat en vraagt zich af.

Deze week? De nieuwe bibliotheek.

Waarom? Hij komt er. Maar wat kun je ermee?

En? Een heleboel.

De nieuwe Bieb schijnt er te komen. Waar, wanneer en hoe is nog niet bekend, maar laten we vooral blij zijn met het feit dat er iets besloten is. Nu er moet worden uitgedacht wat de rol van de nieuwe Katwijkse superbibliotheek gaat zijn, is het verstandig even stil te staan bij de veranderende functie van een bibliotheek.

Niet lang geleden was de bibliotheek een plek waar je simpelweg een boek kon lenen. Middelbare scholieren voor hun boekenlijsten, kleinere leerlingen voor hun voorleesboekjes en boekenwurmen voor de rest. Later kwamen daar wat computers bij, CD-roms werden uitgeleend, tijdschrift- en krantarchieven werden bijgehouden. Die uitbreiding van informatieontsluiting is eigenlijk nooit gestopt. De bibliotheek is verworden tot een veelzijdig cultureel centrum met toegang tot een breed scala aan culturele producties. Nog steeds zijn er boeken, maar ook uitingen van cultuur als boekbesprekingen en presentaties vinden er plaats.

De groei aan informatie stopt niet. Het ouderwetse verschil tussen hoog- en laagcultuur wordt door cultuurcritici nauwelijks meer gemaakt. Bauer en Bach staan naast elkaar. Dat maakt een bibliotheek het centrum van cultuur voor iedereen. Mits zij de bezoekers goed wegwijs kunnen maken in die steeds expanderende informatiejungle. Dat is een taak die de Katwijkse bibliotheek duidelijk al op zich heeft genomen. En dat is te prijzen in een groot dorp met een relatief cultuurarme geschiedenis.

Naast onderdeel te zijn van het netwerk van culturele centra in Nederland gaat de functionaliteit van een moderne bibliotheek veel verder. Hoewel mensen van Yahoo niet meer ergens anders mogen werken dan op kantoor, begint het tijd- en plaatsonafhankelijk in Nederland werken nu aardig in zwang te raken. Bovendien zijn er een boel ZZP-ers die een rustig plekje zouden willen op zoeken om te werken, anders dan thuis. En als je vanuit Katwijk aan den Rijn naar de bieb in Zee fietst, heb je toch het gevoel naar je werk te gaan. ‘Alles is psychologie’, hoor ik altijd iemand zeggen.

De bibliotheek trekt steeds vaker en meer de opleidende taak naar zich toe. Met colleges, presentaties van moderne filosofen, of de mogelijkheid geven bezoeken voor schoolklassen om kennis te maken met oudere literatuur of juist populaire proza. Uitbreidingen hierop zijn goed mogelijk in de vorm van een politieke film voor de highbrows, of juist een gewilde recente documentaire over obesitaskinderen. Of over mediahypes, ook niet gek.

Opinievorming en maatschappelijke discussies passen ook in een dergelijk cultureel centrum. Debatten tussen politieke leiders, andersdenkenden over belangrijke (Katwijkse) thema’s. Plaatselijk kan het wellicht uitgezonden worden op RTV Katwijk.

Bovendien kan er, niet onbelangrijk, geld verdiend worden. Bekende personen zorgen voor stoelverkoop. Koffie en thee bij het lezen van een (internationale) krant of tijdens werk. Limonade voor de kids. Melk en broodjes voor de werkers tijdens de lunch. Een borreltje om het hoogoplopende debat na te bespreken. En bedenk maar verder.

Afijn, een culturele tijdbesteding in Katwijk? Voor muziek en theater kun je straks kiezen uit twee of drie locaties. Voor al het andere: de bieb.

Burgerinspraak

maart 1st, 2013 § 0 comments § permalink

Gisteren in De Katwijksche Post verschenen.

In Nielsgierig observeert Niels Appelo zijn dorp Katwijk, de rest van Nederland en de wereld. Hij verwondert en verbaast zich, is nieuwsgierig naar van alles en nog wat en vraagt zich af.

Deze week? Burgerinspraak.

Waarom? Omdat onze bestuurders dat gezever van de Burger zat worden.

En? Wat, en!? U bent de Burger!

De straat, de wijk, het dorp is ook van u. Sterker, het is vooral van u. U leent het bestuur eens in de vier jaar uit aan de volksvertegenwoordigers en zij moeten hun best doen het zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken.

Door tijdens de verkiezingen uw stem uit te brengen heeft u al enige invloed gehad op de samenstelling van het bestuur. Na installatie van de raad en het College begint de bestuurstaak. Omdat dat allemaal van onze belastingcenten gebeurd komt bijvoorbeeld een lid van het College snel met een idee dat volgens hem of haar goed voor Katwijk is. Met het nodige gedoe wordt het plan door de gemeenteraad geloodst, want al die mensen daar zijn immers ook gekozen en willen wat te zeggen hebben. Het College kan hen nog een beetje bewerken, omdat ze afhankelijk van elkaar zijn. Ze hebben elkaar nodig. Als ze het volhouden tot aan de volgende verkiezingen. Maar er is nog een ander obstakel, een ander kwaad: de Burger. U.

Hoewel u gestemd hebt, mag u de volksvertegenwoordiging blijven controleren. Zo werkt onze gemeentelijke democratie. Gelukkig wel, zeg. Maar heeft dat nu wel zin? Bent u niet gewoon iemand waar beroepshalve antwoord op moet worden gegeven? Wordt er iets met uw vragen, bezwaren en opmerkingen gedaan?

Ook bij u aan de koffietafel zal er hoogstwaarschijnlijk niet veel goeds over onze bestuurders gezegd worden. Ze snappen het allemaal niet. Dat kan zo zijn, maar is het niet te cynisch om te stellen dat Burgerinspraak altijd een wassen neus is? Is er zonder uitzondering sprake van repressieve tolerantie? Zo van: er worden gezellig wat Burgers uitgenodigd die iets te zeggen willen hebben, zodat zij het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt, hun argumenten worden deels weerlegd voor de nuance en het evenwicht en vervolgens vindt het bestaande plan gewoon doorgang.

Inspreken tijdens een raadsvergadering is betrekkelijk zinloos. Zeker als vertegenwoordiger van slechts uzelf, of een groepje Burgers. U krijgt nooit het antwoord dat u wilt hebben en het uitvoeren van uw alternatieve plan kunt u beter uit het hoofd zetten.

‘In uw zienswijze heeft u een vraag aan het College gesteld en daar is uitgebreid antwoord op gegeven, alleen niet het antwoord dat u wilde hebben. Dat betekent niet dat u niet serieus genomen wordt’, krijgt u dan bijvoorbeeld te horen. Of dat nu waar is of niet: u staat machteloos.

Als samenleving moeten we weigeren het zo treurig in te zien. U, de Burger, moet serieuzer genomen worden dan vroeger. De controle en invloed die u kunt uitoefenen op het openbaar bestuur is namelijk groter dan ooit. De toegenomen mondigheid van Burgers en de mogelijkheid constructieve meningen de openbaarheid in te slingeren met behulp van bijvoorbeeld alles wat het internet kan, laten de Burger steeds meer slagkracht en invloed ten opzichte van de beslissers verzamelen. Let wel: dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Katwijk zit niet te wachten op egoïstische inwoners die alleen voor eigen parochie preken. Zelfs niet als ze Burger zijn.

Doei en tabee!

februari 25th, 2013 § 1 comment § permalink

Laatste columnpje jongerenpagina van De Katwijksche Post.

Het mooie van deze plek is dat je overal over kunt schrijven. Leuke bijkomstigheid is dat het ook nog eens aardig gelezen wordt. Ondanks dat het een plaatselijke dodebomenpagina voor de jeugd is.

Dan kun je natuurlijk tegen heug en meug quasi-intelligent willen schrijven over bijvoorbeeld politiek, of over welke emoties muziek oproept of dat je als jongere ook je verantwoordelijkheid in de samenleving moet nemen. Luchtigheid doet het beter.

Het is leuker te lezen hoe belachelijk een homo er uit ziet bij een bushalte, hoe je zo economisch verantwoord mogelijk een peuk rookt, hoe een cake wordt gebakken en het watertanden dat daarbij hoort, wat die gekke tuinkabouter nu weer heeft meegemaakt, of dat darten geen sport genoemd mag worden.

En dat is ook echt leuker op deze mooie pagina.

Hoe dan ook, dit heeft natuurlijk de schijn van een amateurscribent die doet alsof hij meer kan dan zijn collega’s. Onzin. Ik doe alleen iets anders. En ik merk dat andere stukjestikkers op deze plek meer gewaardeerd worden. Zij bezitten meer het talent van ‘verhalen vertellen’. Geschikter op deze plek dan dat oubollige, moralistische, betweterige gelul wat je van mij gewend bent. Luchtig zijn, grapjes maken en gek doen kan ik ook wel, maar dat doe ik wel ergens anders. Ik ruim dus het veld.

Dan moet je gewoon je conclusies trekken en de eer aan jezelf houden. Niets ten nadele van anderen, maar er is een kloof ontstaan tussen verwachtingen en er is op korte termijn geen uitzicht op overbrugging van dat ravijn. Vingerwijzen doe ik niet, al ligt de oorzaak niet alleen bij mij. Na een aantal stevige gesprekken met belanghebbenden was er geen uitzicht meer op een compromis.

Laatste alinea slaat natuurlijk nergens op, maar ik wilde het ooit geschreven hebben.

Doei en tabee!

Kijk tv en kijk uit!

februari 15th, 2013 § 0 comments § permalink

Gisteren in De Katwijksche Post. Nu hier.

Deze week? Lekker voor de tv hangen.

Waarom? Om uzelf op sociaal gebied te laten excelleren.

En? U moet er wel een beetje zelf in geloven.

Stel, u bent dom. U heeft een verschrikkelijk zelfbeeld en ook in de spiegel is het geen feest. U stottert. U heeft geen vrienden, uw familie is niet in u geïnteresseerd. U heeft wel een paar leuke ideeën, maar niemand wil naar u luisteren. U wordt niet gehaat. U hoort er gewoon niet bij. Hakkelend en zoekend naar woorden vertelt u soms een verhaal in het café. Althans, u probeert dat, maar u kunt anderen gewoonweg niet boeien.

Wat te doen?

Ga op de bank zitten en kijk series. Geen films. Series.

In televisieseries is er ruimte voor de makers om de acteurs diepgang te geven. En dat geeft u weer de gelegenheid zich te identificeren met deze spelers. Het worden mensen waar gevoelens voor ontstaan, u begrijpt hun keuzes en u schreeuwt naar de televisie als ze op het punt staan iets doms te doen.

Er zijn heel wat onderzoeken gedaan in de mediapsychologie en communicatiewetenschap die aantonen dat seriekijkers die zich voldoende identificeren met degene op het scherm, leren van het gedrag van de acteur of actrice. En dat wordt dan, eigenlijk zoals altijd, negatief uitgelegd: laat uw kinderen niet naar videoclips en actiefilms kijken! Daar worden het om zich heen beukende, neukende dieren van! Toch?

Maar wees eens optimistisch.

Het mechanisme lijkt op inspiratie, maar het gaat verder. Gedrag is namelijk zichtbaar. Ook worden in televisieseries gedachten van personages vaak zichtbaar gemaakt of hardop uitgesproken: het gedrag krijgt een uitleg. En dat maakt het makkelijker aan te leren.

Zoals u weet stottert u. U komt slecht uit uw woorden en het drukke weekend helpt ook al niet om maandag een vlammende presentatie te geven. Kijk op zondagavond eens een paar afleveringen van een advocatenserie. Snelle jongens en meiden die elkaar proberen af te troeven. Scherpe dialogen met zorgvuldig gekozen woorden. U zult mooi en duidelijk spreken en overtuigingskracht ten toon spreiden. U moet er wel zelf in geloven, natuurlijk.

Kijk ook even een aantal afleveringen van een serie over oplichters of de maffia. Het geeft u oog voor detail en nauwkeurigheid. U doorziet inconsistentie en schijninteresse. U bent scherp. En straft af wanneer nodig.

Ook dient u te kijken naar een serie waarin de wereld vergaat. Waar de hoofdrolspelers zombies dood moeten maken, bijvoorbeeld. Het laat u nadenken over het leven. Waar we het allemaal voor doen op deze wereld. U wordt een genuanceerde denker. Mensen vragen naar uw visie. En bieden u een pilsje aan als u dan toch een keer in de kroeg zit.

Pas wel op met wie u zich identificeert. Gaat u voor de sympathieke crimineel die mensen vermoordt omdat een traumatische gebeurtenis in zijn jeugd hem daartoe herhaaldelijk beweegt? Of gaat u voor de briljante rechercheur die met zijn fotografisch geheugen de slechterik altijd een stap voor is?

Na de afgelopen Katwijkse politieke weken wellicht een overbodige waarschuwing: waag u niet aan politieke series. U gaat er van liegen en bedriegen. Draaien en manipuleren. U wordt gemeen, machtsbelust en uiteindelijk onbetrouwbaar. Kijk! Dus! Uit!

Alcoholkinderen, politie en ouders

februari 8th, 2013 § 0 comments § permalink

Gisteren in De Katwijksche Post. Nu hier.

In Nielsgierig observeert Niels Appelo zijn dorp Katwijk, de rest van Nederland en de wereld. Hij  verwondert en verbaast zich, is nieuwsgierig naar van alles en nog wat en vraagt zich af.

Deze week? De Katwijkse politie die op onze bezopen jongeren let.

Waarom? Omdat hun ouders doorgaans op zaterdagnacht niet op straat of in de kroeg zijn.

En? Dat is nu precies waar het om gaat: samenwerking.

Vorige week werd op deze plek over het alcoholgebruik, of –misbruik, van onze Katwijkse jeugd geschreven. Er werd veel gereageerd. Ouders die hun zorgen uitten, mensen die zich afvroegen óf er wel een oplossing is en anderen vonden het wel meevallen: ‘het hoort bij het opgroeien’.

Hoe uiteenlopend de reacties ook, in iedere mening ligt een stukje van de waarheid. Zo ook de reactie van Politie Katwijk via Twitter. Zij vinden het ‘een groot probleem waar we ieder weekend tegenaan lopen’. Toch vreemd dat ondanks een wekelijkse confrontatie met dit ‘grote probleem’, geen vooruitgang lijkt te worden geboekt.

Wijkagent Jeugd Huibert den Butter ziet een houdingsverandering bij de jongeren van nu. Vroeger hadden jongeren in de categorie ‘ga toch boeven vangen’ nog ‘jij bent toch ook jong geweest’. Dat is nu niet meer. Door de grote aandacht voor de negatieve effecten van alcoholgebruik en straatdrinken weten ze precies waarom dingen wel of niet mogen. Dat is mede te danken aan voorlichting. Een gedragsverandering is minder snel gerealiseerd. ‘Denk hierbij aan roken. Sinds de jaren zestig weten we dat het slecht en kankerverwekkend is. Nu nog steeds is de discussie gaande waar wel en niet gerookt mag worden’, vertelt Den Butter.

Het grote verschil tussen tabak en alcohol is dat overmatig gebruik van het laatste een echt direct gevaar kan vormen voor de gebruikers en hun omgeving. Het is ook geen uitzondering dat pubers zichzelf laveloosheid en totale verdoving ten doel stellen voor de avond. Dat maakt het veel ingewikkelder en vraagt om een andere aanpak. Confronterender misschien.

Hoe belangrijk, maar ook hoe moeilijk het evenwicht en samenwerking tussen opvoeders en politie is, blijkt weer wanneer Den Butter vertelt over de vooruitgang die de politie boekt op straat. ‘We zien een behoorlijke afname van jongeren op hangplekken. Wel gaan jongeren zich verplaatsen en laten ze zich alsnog vollopen in bedrijfskantines op industrieterreinen.’

Ouders maken daar een misstap. Het evenwicht wordt verstoord door deze privékroegen. De politie en HALT kunnen dan wel straffen, maar effectief is het niet. De pubers krijgen de sleutel, nodigen vrienden uit, zuipen zich lam en zien hun ouwelui de volgende middag pas weer.

Het christelijke geloof lijkt een kleine rem op het alcoholgebruik onder jongeren te zijn. Een aanjager is het schoolverloop van veel jonge Katwijkers. Laagopgeleid, vroege en vroegtijdige schoolverlating en snel werken. ‘Jongeren die geld hebben en ruime alcoholassortimenten in supermarkten zijn geen gelukkige combinatie.’

‘Uit onderzoek blijkt dat gemeenten met relatief lager opgeleide jongeren en weinig jeugdwerkloosheid meer te maken hebben met alcoholproblematiek. Meer aandacht voor vroegtijdige schoolverlating is daarom belangrijk’, pleit Den Butter.

Langetermijndenken is altijd een uitdaging. Terwijl de politie aan relaties met groepen jongeren werkt en probeert te zorgen dat ze kennen en worden gekend, acteren ze altijd op het moment. Daarom hebben zij ouders en andere opvoeders nodig. De discussie over alcohol en jongeren zal altijd gevoerd worden en een oplossing zal er nooit komen. Het kan wel controleerbaar(der) worden gemaakt, maar dan moet de samenwerking tussen opvoeders en toezichthouders geïntensiveerd worden. Ouders hebben daarin verreweg de grootste verantwoordelijkheid.

Katwijk. Kinderen. Alcohol.

februari 1st, 2013 § 1 comment § permalink

Gisteren in De Katwijksche Post. Nu hier.

In Nielsgierig observeert Niels Appelo zijn dorp Katwijk, de rest van Nederland en de wereld. Hij  verwondert en verbaast zich, is nieuwsgierig naar van alles en nog wat en vraagt zich af.

Deze week? Katwijkse jeugd laat zich vol lopen.

Waarom? Omdat hun vrienden en vriendinnen dat ook doen.

En? De kroegen verkopen in ieder geval minder sterke drank aan 18-minners.

Zaterdagavond. Half negen, ergens buiten vlakbij een sloot, of onder een brug. Groepje jongens en meiden. Lekker zuipen. Steeds harder praten. Schreeuwen. Als het bijna zondag is slingerend naar het dorp. Nog meer zuipen. Ongecontroleerde bewegingen, ze hebben elkaar nodig om te blijven staan. Shotjes sterke drank. Naar de klote gaan. Nergens iets om geven. Zondagochtend naar huis. Strompelend, want fietsen gaat niet meer. Af en toe even langs de kant van de weg voorovergebogen rusten. Eenmaal thuisgekomen net op tijd voor de wc. Gelukkig, niemand wakker gemaakt.

‘Hoe was het gisteren?’ vraagt moeders zondagmiddag. ‘Leuk, hoor.’

Dit is geen uitzondering voor veel Katwijkse jeugd tussen de veertien en achttien jaar. Er bestaat een alcoholprobleem onder onze jongeren. Een probleem dat een lange historie heeft. En het duurde een tijdje voordat we het wilden inzien. Verklaringen waren al gauw gevonden in ons van oudsher streng-christelijke dorp. De jongeren wilden uit de ban springen, onder het juk van de kerk vandaan. En dat deden ze met alcohol en drugs. Het probleem is alleen dat onze Katwijkse jeugd dat niveau van consumeren heeft volgehouden.

Tenminste, dat is wat veel berichtgeving ons wil doen geloven. Drankgebruik onder jongeren is een nationaal probleem. Zelfs internationaal. Katwijk is helemaal geen uitzondering. Het christelijke geloof past bij Katwijk en dat is bijzonder. Onze realiteit die we met z’n 60.000-en hebben gecreëerd is er een van een gelovig en modern dorp. Daardoor lijkt het buitensporige drinken van onze jongeren kwalijker te zijn dan in een willekeurige stad waar meisjes achter de ramen staan.

Wel handig aan zo’n wijdverspreide kwestie is dat er meestal veel onderzoek naar is gedaan. Zo ook naar het drinkgedrag van kinderen in relatie tot een religieuze opvoeding. Interessant is dan te zien dat het drinkgedrag onder jongeren met een niet-religieuze opvoeding vaak excessiever is dan bij jongeren met wel een religieuze opvoeding. Hiermee wordt niets gebagatelliseerd. Het moderne Katwijk, met gelovige en ongelovige kinderen, is gewoon net als de rest van Nederland. Het Nederland waar teveel alcohol door kinderen wordt gebruikt.

Het alcoholprobleem onder jongeren kent vaak twee categorieën van maatregelen. Denk aan regulering vanuit overheden. Houd je je niet aan de regels krijg je straf. En er zijn jongerenwerkers die samen met de jongeren een oplossing proberen te zoeken. In Katwijk kennen we van beide categorieën heel wat voorbeelden. Camera’s in het uitgaanscentrum, blauw op straat en afspraken met kroegexploitanten zijn voorbeelden van regulering. Jongerenwerkers die de kinderen buiten opzoeken en jongerencentra die Frizzz-avonden en praatclubs mogelijk maken zijn voorbeelden van jongerenwerk.

Voorlichting op scholen en van ouders hebben helaas vaak een minimaal effect. Als jouw negen vriendjes naar de hangplek gaan, ga jij gewoon mee. Het ingewikkelde samenspel tussen overheid, scholen, actieve vrijwilligers, ouders en het kind heeft nog geen duidelijke oplossing opgeleverd. Afgelopen week kwam er een triomfantelijk nieuwsbericht naar buiten. Kinderen onder de achttien konden in de kroeg moeilijker aan de sterkedrankshotjes komen.

Nou, we zijn er bijna. Toch?

In de war

januari 28th, 2013 § 3 comments § permalink

Mijn hersenen doen zeer.

Goed en Kwaad worstelen met elkaar. Een strijd op leven en dood. Ik weet alleen niet welke van de twee Goed is. En ook niet welke Kwaad is, trouwens.

Ik bemerk een toename in het aantal reclames van hulporganisaties op televisie. Ik heb het gevoel alsof ieder reclameblok een gironummer moet hebben. Alsof ieder reclameblok een afschuwelijk mager, donker kindje moet laten zien. Honger, verdriet. Of een hindoestaans uitziend meisje met grote zwarte ogen. Haast geen oogwit en een sluier. Een wat oudere jongen bij een droge, oranje waterput. Gestuurd om water te halen. Water dat er niet is. De bedoeling is dat hij naar school gaat. ‘En u kunt deze kinderen helpen’, hoor ik nog net tussen het oorlogsgeluid en de pianomuziek door.

En dan beginnen mijn hersenen te kraken. Moeten wij die mensen helpen? Natuurlijk wens ik iedereen het beste toe. Een gelukkig leven, of een zo gelukkig mogelijk leven. Als ik kan helpen, wil ik dat doen. Echt. Daarom voel ik me slecht als ik dan denk aan het tegenovergestelde: niet helpen. Of beter: mijzelf afvragen waaróm we zouden moeten helpen. Dan heb ik het niet over dat geld wat aan de strijkstok blijft kleven of naar duurbetaalde managers gaat.

Iedereen die op eigen kosten naar (vooral) Afrika afreist om daar te helpen met het bouwen van scholen, huizen voor weeskinderen en ziekenboegen, bewonder ik enkel. Geen kwaad woord daarover. Ook vind ik het geld dat de overheid uitgeeft aan ontwikkelingshulp in beginsel (een rijke overheid steunt een arm land) goed besteed geld.

Hersenen gaan harder kraken. De vorige twee alinea’s verdenk ik van het Goede te zijn. Maar weer de vraag waaróm we dan zouden moeten helpen. Namelijk, moeten wij ons bemoeien met wat er op een ander continent in een andere cultuur, in een andere leefomgeving gebeurt? Willen zij dat? Heeft het zin? Is er wereldwijde consensus over bepaalde misstanden te bereiken? Waarover wel en waarover niet?

Kinderprostitutie is niet goed. Dat is vies en dat moeten we bestrijden. Ik geloof dat bijvoorbeeld Thai met een goed hart daar ook verdrietig van worden.

Hoort uithuwelijken bij een cultuur, of is het een ziekmakende traditie waar de jonge meisjes en vrouwen getraumatiseerd van raken? Ik heb geen idee.

Waar grijpen ‘wij’ dan in? Ik wil graag dat uitgehongerde kinderen in Afrika rijst en voedzamer eten krijgen. Zo veel ze nodig hebben. Toen ik met iemand sprak die veel ontwikkelingshulp verricht kreeg ik weer een ander beeld. Wij verstoren met het geld en het gestuurde voedsel hun levens en de verhoudingen in het land. Vervolgens sturen we er vredesmilitairen heen. En dan kun je wel raden wat er dan in zo’n land gebeurt. Daar wordt niemand beter van. Ook uitgehongerde kinderen en moeders en vaders die ooit gehoopt moeten hebben op een gelukkiger leven niet.

Vanavond als ik een reclameblok zie, zal de strijd weer losbarsten. Allerlei problemen in de wereld. Kinderen die worden uitgebuit, viezigheid in de wereld, honger, gedwongen huwelijken. En ik weet niet waar, wanneer en of ik kan of moet helpen.

 

Citymarketing Katwijk

januari 25th, 2013 § 4 comments § permalink

Digitale recycling.

Gisteren in De Katwijksche Post. Nu hier.

Deze week? Citymarketing Katwijk.

Waarom? Omdat het citymarketingrapport nu hoog op de politieke agenda staat.

En? Interessant rapport, maar er zijn wat valkuilen.

Katwijk, gastvrij en verrassend. Dat is de titel van het uitvoerings- en organisatieplan voor de citymarketing van Katwijk, geschreven door adviesbureau Videte met Valkenburger en voormalig Keukenhofbaas Piet de Vries als directeur.

In dit rapport wordt de Katwijkse citymarketingstrategie voor de komende drie jaar uitgewerkt. De samenvatting? Evenementen in Katwijk staan centraal en Katwijk moet een toeristisch onderdeel zijn van de wereldwijd bekende Bollenstreek. Daarnaast zal de nieuwe citymarketeer samenwerking tussen organisatoren van publiekstrekkers moeten ‘afdwingen’. Bovendien dient er samenwerking te zijn tussen de citymarketeer en gemeenteafdelingen als Communicatie en Publiekszaken.

Het budget hiervoor is ongeveer honderdduizend euro per jaar. Dat is exclusief de kosten van door derden georganiseerde evenementen. Volgens het plan zal een citymarketeer moeten worden aangesteld die buiten de bestaande afdelingen van de gemeente te werk gaat. Een bestuurder controleert en coördineert vervolgens.

Het document roept in bestuurlijk-praktische en wetenschappelijke zin wat vragen op. Allereerst doet het vreemd aan dat een citymarketeer autonoom opereert. Bureaucratisering ligt op de loer, omdat een extra schakel tussen beleidsvorming en uitvoering wordt geplaatst. Daarnaast lijkt het lastig een duidelijk, coherent verhaal aan Katwijk mee te geven, omdat de betrokken afdelingen bij de gemeente, zoals Communicatie, ook een eigen programma hebben en citymarketing dus geen kerntaak voor hen is.

Een veel beschreven bezwaar in de wetenschappelijke literatuur tegen een citymarketingcampagne is dat zo’n campagne eigenlijk per definitie gericht is op een selectie van onderwerpen. De kans op tunnelvisie en overconcentratie wordt daardoor vaak te groot. Dat lijkt hier ook het geval: (dag)toerisme is de focus. Het is wellicht deels verdedigbaar dat we daar als hele gemeenschap beter van worden. Maar je hoeft geen professor te zijn om te zien dat het, in ieder geval in de beeldvorming, een zware klus wordt het Zeedorp op gelijke voet te stellen met de andere dorpskernen. Kortom, de focus van dit marketingproject oogt te nauw geformuleerd.

De bestuurders behandelen citymarketing en de takendiscussie (een antwoord formuleren op de vraag: welke taken zou de gemeente op zich moeten nemen en welke niet?) als twee verschillende onderwerpen. Maar de simpele vraag ‘is citymarketing een taak van de gemeente?’ lijkt nu te worden overgeslagen.

Het antwoord ligt uiteraard niet zomaar klaar. In het rapport staat dat een van de taken van de citymarketeer het ‘afdwingen’ van samenwerking tussen organisatoren van publiekstrekkers is. Het woordgebruik is illustratief. Zulk directief woordgebruik is ongepast. Citymarketing is misschien wel het lichtende voorbeeld van een taak die de gemeenschap zelf kan uitvoeren met (financiële) steun en advies van een overheid. Eerder faciliteren dan afdwingen.

Het gevolg van een faciliterende relatie is dat wanneer een groep van toerismeondernemers zelf, of op aangeven van een overheid, in Katwijk aan Zee met een plan komen, het advies van een gemeentelijke adviseur of citymarketeer hoogstwaarschijnlijk zal zijn: kijk over je muur. Om vervolgens even te checken of andere ondernemers of individuele burgers uit de gehele gemeente kunnen aansluiten bij het initiatief. En als laatste te constateren dat een volgend initiatief in een andere sector dan de toerismesector wenselijk zou zijn. Ander uitgangspunt leidt tot ander resultaat.

Katwijk is meer dan (dag)toerisme. Citymarketing is enorm complex. Er is voor onze gemeente nog veel te winnen. Maar dan wel met een vertrekpunt waar het meeste mee te winnen valt.